3. Zamówienia publiczne

 

  • zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.
  • zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dn.29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Dokumentacja projektowa (koszt niekwalifikowany)

Lokalizacja

Poznań

Tryb

przetarg nieograniczony

Wszczęcie postępowania

28.10.2015

Termin podpisania umowy

24.11.2015 r

Wykonawca

NEON Wojciech Norberciak, ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa

 

Dokumentacja projektowa (koszt niekwalifikowany)

Lokalizacja

Kalisz

Tryb

przetarg nieograniczony

Wszczęcie postępowania

28.10.2015

Termin podpisania umowy

24.11.2015 r

Wykonawca

Pracownia Architektoniczna ARCHE PLAN Tomasz Szmyt, ul. Św. Jerzego 5/19, 61-546 Poznań

 

Dokumentacja projektowa (koszt niekwalifikowany)

Lokalizacja

Konin, Piła

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro – zapytanie ofertowe

Wszczęcie postępowania

18.03.2016

Termin podpisania umowy

05.04.2016

Wykonawca

Pracownia Architektoniczna ARCHE PLAN Tomasz Szmyt, ul. Św. Jerzego 5/19, 61-546 Poznań

 

Wielobranżowy nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi (koszt kwalifikowany)

Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro - zapytanie ofertowe

Wszczęcie postępowania

08.04.2016

Termin podpisania umowy

21.04.2016

Wykonawca

COMPLEX-PROJEKT Sp. C.
I. Wrześniewska, H. Marcinkowska
ul. K. Marcinkowskiego 2a/1
64-000 Kościan

 

Wykonanie robót budowlanych (koszt kwalifikowany)

Lokalizacja

Kalisz

Tryb

przetarg nieograniczony

Wszczęcie postępowania

19.04.2016 (postępowanie unieważnione)
06.05.2016

Termin podpisania umowy

14.06.2016

Wykonawca

Zakład Remontowo – Budowlany „POLBUD”
Mgr inż. Andrzej Podsiadły
ul. Dworska 19
98-200 Sieradz

 

Wykonanie robót budowlanych (koszt kwalifikowany)

Lokalizacja

Poznań

Tryb

przetarg nieograniczony

Wszczęcie postępowania

05.07.2016

Termin podpisania umowy

06.10.2016

Wykonawca

Usługi Budowlane „KOSBUD” Michał Kosmowski
Uściskowo 58B
64-600 Oborniki

 

Wykonanie robót budowlanych (koszt kwalifikowany)

Lokalizacja

Piła, Konin

Tryb

przetarg nieograniczony

Wszczęcie postępowania

30.09.2016 (postępowanie unieważnione)

Termin podpisania umowy

-

Wykonawca

-

 

Informacja w prasie dotycząca realizacji projektu (koszt kwalifikowany)

Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro

Wszczęcie postępowania

07.10.2016

Termin podpisania umowy

07.10.2016

Wykonawca

"Polska Press" Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 19
60-782 Poznań

 

Wykonanie  tablic informacyjnych (koszt kwalifikowany)

Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro

Wszczęcie postępowania

07.10.2016

Termin podpisania umowy

07.10.2016

Wykonawca

GRAPHTECH Hoffmann Knasiecki Spółka Jawna
ul. Chopina 15
62-030 Luboń

 

Stworzenie dedykowanej strony internetowej (koszt kwalifikowany)

Lokalizacja

Poznań, Kalisz Lokalizacja

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro – zapytanie ofertowe

Wszczęcie postępowania

25.10.2016

Termin podpisania umowy

02.11.2016

Wykonawca

VACO SYSTEM Grzegorz Siepielski
ul. Łąkowa 11
62-402 Ostrowite

 

Zorganizowanie konferencji otwierającej projekt (koszt kwalifikowany)

Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro – zapytanie ofertowe

Wszczęcie postępowania

25.10.2016

Termin podpisania umowy

04.11.2016

Wykonawca

Next Łukasz Bartnik
0s. Kosmonautów 118
61-642 Poznań

 

Zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego projektu (koszt kwalifikowany)


Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro – postępowanie ofertowe

Wszczęcie postępowania

23.11.2016

Termin podpisania umowy

07.12.2016

Wykonawca

Next Łukasz Bartnik
Os. Kosmonautów 118
61-642 Poznań

 

Wykonanie banerów typu roll – up dotyczących projektu (koszt kwalifikowany)


Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro

Termin podpisania umowy

12.04.2017

Wykonawca

WIELAND DRUKARNIA
CYFROWA PAWEŁ WIELAND
ul. Senatorska 37, 60-326 Poznań

 

Wykonanie tablic pamiątkowych dotyczących projektu (koszt kwalifikowany)


Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro

Termin podpisania umowy

12.04.2017

Wykonawca

GRAPHTECH
Hoffmann Knasiecki Spółka Jawna
ul. Chopina 15, 62-030 Luboń

 

Aktualizacja dedykowanej strony internetowej (koszt kwalifikowany)


Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro

Termin podpisania umowy

12.04.2017

Wykonawca

VACO SYSTEM
Grzegorz Siepielski
ul. Łąkowa 11
62-402 Ostrowite

 

Wykonanie ulotek dotyczących projektu (koszt kwalifikowany)


Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro

Termin podpisania umowy

13.04.2017

Wykonawca

WIELAND DRUKARNIA
CYFROWA PAWEŁ WIELAND
ul. Senatorska 37, 60-326 Poznań

 

Zakup gadżetów promocyjnych (koszt kwalifikowany)


Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro

Termin podpisania umowy

13.04.2017

Wykonawca

Reflect Group
ul. Naramowicka 266 C,
61-601  Poznań

 

Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt (koszt kwalifikowany)


Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro

Termin podpisania umowy

13.04.2017

Wykonawca

Next Łukasz Bartnik
Os. Kosmonautów 118
61-642 Poznań

 

Zakup gadżetów promocyjnych (koszt kwalifikowany)


Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro

Termin podpisania umowy

19.04.2017

Wykonawca

Next Łukasz Bartnik
Os. Kosmonautów 118
61-642 Poznań

 

Wykonanie naklejek z logo EOG (koszt kwalifikowany)


Lokalizacja

Poznań, Kalisz

Tryb

zamówienie poniżej 30.000 euro

Termin podpisania umowy

19.04.2017

Wykonawca

HJN POLIGRAFIA
Jerzy Nowaczyk
al. Niepodległości 39
61-714 Poznań

 

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org