Strona główna

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu”
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.


Całkowity koszt kwalifikowany – 2 550 834,08 PLN
Kwota dofinansowania – 1 052 384,43 PLN
% dofinansowania - 41,26 %
Planowane zakończenie realizacji projektu – kwiecień 2017 r.

 

Przedmiotem projektu jest termoizolacja budynków Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Poznaniu znajdujących się:

  • przy ul. Czarna Rola 4 w Poznaniu,
  • przy ul. Piwonickiej 19 w Kaliszu.

 

 

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org