1 / 4
Wymiana stolarki drzwiowej
2 / 4
Wymiana stolarki drzwiowej
3 / 4
Wymiana stolarki drzwiowej
4 / 4
Wymiana stolarki drzwiowej

 

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org