1 / 15
Wymiana stolarki okiennej
2 / 15
Wymiana stolarki okiennej
3 / 15
Wymiana stolarki okiennej
4 / 15
Wymiana stolarki okiennej
5 / 15
Wymiana stolarki okiennej
6 / 15
Wymiana stolarki okiennej
7 / 15
Wymiana stolarki okiennej
8 / 15
Wymiana stolarki okiennej
9 / 15
Wymiana stolarki okiennej
10 / 15
Wymiana stolarki okiennej
11 / 15
Wymiana stolarki okiennej
12 / 15
Wymiana stolarki okiennej
13 / 15
Wymiana stolarki okiennej
14 / 15
Wymiana stolarki okiennej
15 / 15
Wymiana stolarki okiennej

 

R ealizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org