1 / 11
Ocieplenie przegród budynku
2 / 11
Ocieplenie przegród budynku
3 / 11
Ocieplenie przegród budynku
4 / 11
Ocieplenie przegród budynku
5 / 11
Ocieplenie przegród budynku
6 / 11
Ocieplenie przegród budynku
7 / 11
Ocieplenie przegród budynku
8 / 11
Ocieplenie przegród budynku
9 / 11
Ocieplenie przegród budynku
10 / 11
Ocieplenie przegród budynku
11 / 11
Ocieplenie przegród budynku

 

R ealizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org