1 / 4
Wymiana istniejącego oświetlenia z zastosowaniem energooszczędnych źródeł LED-owych
2 / 4
Wymiana istniejącego oświetlenia z zastosowaniem energooszczędnych źródeł LED-owych
3 / 4
Wymiana istniejącego oświetlenia z zastosowaniem energooszczędnych źródeł LED-owych
4 / 4
Wymiana istniejącego oświetlenia z zastosowaniem energooszczędnych źródeł LED-owych

 

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org