1 / 6
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
2 / 6
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
3 / 6
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
4 / 6
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
5 / 6
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
6 / 6
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

 

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org