1 / 3
Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.
2 / 3
Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.
3 / 3
Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.

 

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
.

eeagrants.org