1 / 5
Wymiana grzejników na nowe płytowe z zaworami termostatycznymi.
2 / 5
Wymiana grzejników na nowe płytowe z zaworami termostatycznymi.
3 / 5
Wymiana grzejników na nowe płytowe z zaworami termostatycznymi.
4 / 5
Wymiana grzejników na nowe płytowe z zaworami termostatycznymi.
5 / 5
Wymiana grzejników na nowe płytowe z zaworami termostatycznymi.

 

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org