1 / 4
Wymiana bram garażowych oraz drzwi zewnętrznych.
2 / 4
Wymiana bram garażowych oraz drzwi zewnętrznych.
3 / 4
Wymiana bram garażowych oraz drzwi zewnętrznych.
4 / 4
Wymiana bram garażowych oraz drzwi zewnętrznych.

 

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org