1 / 9
Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.
2 / 9
Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.
3 / 9
Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.
4 / 9
Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.
5 / 9
Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.
6 / 9
Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.
7 / 9
Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.
8 / 9
Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.
9 / 9
Montaż instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie c.w.u.

 

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org