1 / 11
Modernizacja instalacji wewnętrznych
2 / 11
Modernizacja instalacji wewnętrznych
3 / 11
Modernizacja instalacji wewnętrznych
4 / 11
Modernizacja instalacji wewnętrznych
5 / 11
Modernizacja instalacji wewnętrznych
6 / 11
Modernizacja instalacji wewnętrznych
7 / 11
Modernizacja instalacji wewnętrznych
8 / 11
Modernizacja instalacji wewnętrznych
9 / 11
Modernizacja instalacji wewnętrznych
10 / 11
Modernizacja instalacji wewnętrznych
11 / 11
Modernizacja instalacji wewnętrznych

 

R ealizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org