1 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
2 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
3 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
4 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
5 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
6 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
7 / 203
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
8 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
9 / q9
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
10 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
11 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
12 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
13 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
14 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
15 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
16 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
17 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
18 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
19 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
20 / 20
Docieplenie przegród zewnętrznych budynku

 

Realizacja Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

eeagrants.org